Anderhalf

Waarom (in Godsnaam) is 1,5 iets in het Nederlands "anderhalf" iets (meter, uur, etc)? Hoezo ANDERhalf???? Het is toch één compleet iets plus halve (andere punt, trouwens: halve of half???) iets. In elke andere (normale!!!) taal is 1,5 één en halve: Engels: one and a half Portugees: um e meio Spaans: un y medio Duits: o nee, sorry, Duits is niet normaal...😜 Toen ik net begonen was met het leren van deze (inspirerende) taal, vroeg iemand: - "Maar hoe lang wil je lopen? Één uurtje? Of anderhalf uur?" Mijn antwoord was: - "Laten we het kort houden! Doe maar ander(s) half uur(tje)" Hij dacht waarschijnlijk "poehee, die is niet helemaal in orde (hoe kan je kort houden als je de langere optie kiest?), maar hij hield zich aan de afspraak en we liepen 1,5 uur (en ík dacht dat híj niet in orde was!!)!!! Wat had ik eingelijk begrepen? "Hoe lang wil je lopen? Één uurtje? Of anders (?!), half uur?" En zó ongeveer was mijn ultrarunning carrière begonen!!! 😅🤦‍♀️

Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is