Besmetbaar

Naarmate ik moe word, nemen mijn taalvaardigheden wat af en maak ik dan vaak van die domme (grappige) fouten.


Gisteren had ik zo'n druk en spannend dag vol vergaderingen. In de laatste, een heel belangrijke, nam ik op een gegeven moment spontaan het woord:


"...een ongezonde en inactief leefstijl is net zo gevaarlijk en kan ook besmetbaar zijn, trouwens..."


Iedereen mee eens. Niet persé met mijn standpunt, maar met het feit dat in dit gevaal "besmetbáár" misschien net zo logisch was als besmettelijk!!!

Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is