Drie keer foei

Het moet hier niet alleen over mijn fouten gaan, he?!

Soms heb ik écht iets om toe te voegen...:


Het blijkt dat ik vandaag spontaan een leuke, nuttige én foutloze gezegd voor onze taal heb mogen ontwikkelen.


Tijdens een bijeenkomst op het werk bleek dat iemand (met wie ik heel goed mee om ga) zijn huiswerk niet had gedaan, waarna ik - voor de grap - met "foei!" en een grote glimlach reageerde.


Dit soort reacties moet je niet gaan doen als je niet zeker weet dat de mensen jou niet kwalijk gaan nemen - vooral bij online vergaderingen. Maar gelukkig heb ik leuke collega's die naast mijn gekheid ook mijn humor leuk vinden.


Enfin, het bijeenkomst ging door tot dat dezelfde collega zich excuseerde omdat ze iets had gemist. Anderen begonnen haar te plagen. Ik legde dan uit dat in Brazilië een scholier maar drie kansen krijgt voordat die weggestuurd wordt van de leslokaal:


- Het is daar "Drie keer foei? Doei!"


In het Portugees bestaat er geen gezegd daarvoor. Dat is maar een soort onbesproken "regel" op vele scholen. Maar in het Nederlands klink het lekker!


En wat mijn betreft kunnen we dit breder gaan toepassen dan alleen maar met kinderen in de klas...

Want ja, hoewel ik graag geloof dat de meeste mensen deugen, weet ik dat mensen ook anderen kunnen, voor verschillende redenen, aanvallen en beledigen.

En in dit geval is het belangrijk om grenzen weten te stellen: heeft iemand je meerdere keren (3 bvb?!) op hetzelfde manier pijn gedaan? Dan kan het soms gezonder zijn om diegene niet meer te zien of spreken - en dus voorgoed "Doei" zeggen!

Recent Posts

See All

Achtervoegsel(tjes) en lenzen!

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is

Vierhoek

De vakantie is voorbij en naast mijn e-mails en apps moet ik ook wat Nederlands inhalen. Er waren 2 weken waar ik heel weinig Nederlands heb gesproken en dat merk ik. Vandaag tijdens een vergadering l

Zelf(ver)standig woorden

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die ‘een zelfstandigheid’ aanduiden. Dat kunnen concrete zaken zijn als mensen (man, Anneke), dieren (paard) en dingen (huis, hout). Maar het kunnen ook plaatsen