In gesprek met paal

Ik was benaderd door iemand die advies zocht over iets dat niet echt mijn specialiteit is (heb ik überhaupt een specialiteit anders dan niet aflatende taal fouten?!?!).


Ik heb ze gelijk doorverwezen naar de juiste person:

- Jij moet naar paal. Van hem kreeg ik altijd duidelijke uitleggen hierover.

- Wie?

- Paal B., de docent -benadrukte ik- Ga lekker in gesprek met paal!!!


Het ging over Paul, dames en heren! PAUL.

Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is