Is naar je zin verplicht?!

Vrijwilligerswerk heeft enorm bijgedragen aan mijn integratie. Gedurende mijn eerste twee jaren in Nederland ging ik elke week sporten met gehandicapte kinderen. Dat deed ik met veel plezier en enthousiasme.


Een keer na de "training" vroeg een ouder of ik het naar mijn zin had.

Ik wist toen nog niet wat de betekenis van "naar je zin hebben" was en heb dus, voor de zekerheid, "mmm....nee hoor!" geantwoord.


Ik voelde vervolgens ongemak in de lucht. Hij was duidelijk in de war. Dus ik vroeg verder:

- is dat verplicht?!

Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is