Niedereen!

Ik had het over een belangrijke onderwerp en legde dan iets serieus uit. Vervolgens benadrukte ik: "Dat weet níedereen!"


"Niedereen", dames en heren, is de nieuwe woord voor "niet iedereen".


Mooi he?


Zijn we als Nederlanders uiteindelijk niet gek op die woorden combinaties?

(pauzeloop, bureaustoel, etc)

Dus ja, bij deze (nog) een cadeau van mijn aan de Nederlandse taal!!

Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is