Pilo(o)t

"Daar draait sinds vorige jaar een piloot project", zei ik denkend dat ik niet duidelijker kon zijn...


- Waar heb je het over, Adriana?


"Dat ze daar al mee bezig zijn met het experimenteren", reageerde ik een beetje teleurgesteld. Ik bedoel, hoezo was dat zinnetje niet duidelijk genoeg?!


Iedereen lacht.

Wat daar bestaat is natuurlijk een PILOTproject...!

Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is