Spar(r)en

Na een leuke brainstormsessie op het werk, nam ik even de tijd om iemand te bedanken voor haar tijd.


Ik schreef:

"Het was weer leuk om samen te sparen...blablabla"


Haar reactie was:

"Ja, het was zeker mooi spaRRen!"


En hoewel in één uur sparen was ook niet verkeerd geweest, besefte ik me dat ik - naast mijn moeite met dubbele klinkers - blijkbaar óók voor het effect van bepaalde dubbele médeklinkers doof ben!!!


Sh*t! Daar gaan we weer...! 😩
Recent Posts

See All

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is

De vakantie is voorbij en naast mijn e-mails en apps moet ik ook wat Nederlands inhalen. Er waren 2 weken waar ik heel weinig Nederlands heb gesproken en dat merk ik. Vandaag tijdens een vergadering l