Sta(a)rt

"Hierdoor hebben we al een mooie start", dacht ik te hebben gezegd in een poging om de werkgroep aan te moedigen.


Maar iedereen lachte.

Blijkbaar heb ik gezegd dat we een mooie staart hadden...!


Recent Posts

See All

Achtervoegsel(tjes) en lenzen!

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is

Vierhoek

De vakantie is voorbij en naast mijn e-mails en apps moet ik ook wat Nederlands inhalen. Er waren 2 weken waar ik heel weinig Nederlands heb gesproken en dat merk ik. Vandaag tijdens een vergadering l

Zelf(ver)standig woorden

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die ‘een zelfstandigheid’ aanduiden. Dat kunnen concrete zaken zijn als mensen (man, Anneke), dieren (paard) en dingen (huis, hout). Maar het kunnen ook plaatsen