Stadsbosbeheer

Deze week had ik met Annet over iemand binnen onze netwerk.

Ik schrijf dan netjes: "Mevrouw Blabla, van Stadsbosbeheer..."

Wat voor mij best logisch klonk, want mevrouw Blabla houd zich bezig met het beheren van de gemeentelijke groenvoorzieningen in (de stád) Groningen!!!


Annet legde me lachende maar goed bedoeld uit: "Voor de natuur in Nederland hebben we twee grote partijen die dat beheren: Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Staat, als in land. Dus een landelijke organisatie die de bossen en bijbehorende natuur in Nederland beheren. Maar niet de gemeentelijke groenvoorzieningen... Dat doet een stadsdeelbeheerder: dus mevrouw Blabla"


Ik snap het! Maar laat ons eerlijk zijn: is een bos niet veel leuker dan een deel?! En als we toch een stads-iets-beheerder hebben die voor de groenvoorzieningen in de stad zorgt, kunnen we dan niet beter duidelijker maken en voor een stadsbósbeheerder gaan?!?!



* Blabla is een fictieve naam.

Recent Posts

See All

Zelf(ver)standig woorden

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die ‘een zelfstandigheid’ aanduiden. Dat kunnen concrete zaken zijn als mensen (man, Anneke), dieren (paard) en dingen (huis, hout). Maar het kunnen ook plaatsen

Sta(a)rt

"Hierdoor hebben we al een mooie start", dacht ik te hebben gezegd in een poging om de werkgroep aan te moedigen. Maar iedereen lachte. Blijkbaar heb ik gezegd dat we een mooie staart hadden...!