Stadsbosbeheer

Deze week had ik met Annet over iemand binnen onze netwerk.

Ik schrijf dan netjes: "Mevrouw Blabla, van Stadsbosbeheer..."

Wat voor mij best logisch klonk, want mevrouw Blabla houd zich bezig met het beheren van de gemeentelijke groenvoorzieningen in (de stád) Groningen!!!


Annet legde me lachende maar goed bedoeld uit: "Voor de natuur in Nederland hebben we twee grote partijen die dat beheren: Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Staat, als in land. Dus een landelijke organisatie die de bossen en bijbehorende natuur in Nederland beheren. Maar niet de gemeentelijke groenvoorzieningen... Dat doet een stadsdeelbeheerder: dus mevrouw Blabla"


Ik snap het! Maar laat ons eerlijk zijn: is een bos niet veel leuker dan een deel?! En als we toch een stads-iets-beheerder hebben die voor de groenvoorzieningen in de stad zorgt, kunnen we dan niet beter duidelijker maken en voor een stadsbósbeheerder gaan?!?!* Blabla is een fictieve naam.

Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is