Stemmen

We gingen samen naar de stemlokaal.

Ik mocht eerst naar binnen. Bas bleef met de honden buiten.

Toen ik eenmaal terug kwam vroeg Bas:


- En? Deed het pijn?


Há jongen! Jij weet het toch waar ik vandaan kom...jaren lang in Brazilië móeten (ja, want daar zijn we verplicht om te stemmen) stemmen heeft me sterk genoeg gemaakt.


Hier mógen stemmen is een eer!!!
Recent Posts

See All

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is

Je leven zal heel opwindend zijn. Probeer maar van vroeg af om ervan te genieten. Schrik niet van alle drukte en beroering - het hoort in jouw geval blijkbaar erbij. Je trekt aandacht op een natuurlij