Storytelling ?!

Kort gezegd is storytelling het toepassen van verhalen om een doel te bereiken en betrokkenheid te creëren. Verhalen zijn vaak een goede manier om contact te maken, mensen te raken, te verleiden, zingeving of helderheid te bieden of de saamhorigheid te vergroten.


Vanochtend mocht ik als alumni mijn verhaal vertellen aan de huidige studenten van de Master Healthy Aging Professionals. Ik had er nog niet echt bij stil gestaan, maar het voorbereiding van deze presentatie was best nostalgisch. Wat ik uiteindelijk voor elkaar heb gekregen durfde ik een jaar geleden niet eens erover te dromen - en dat wilde ik met hun delen:


"Er gaat nu een wereld voor jullie open. Wees jezelf, blijf nieuwsgierig en geef níet op!"


De presentatie zelf ervaarde ik als een feest. Dat voel ik eigenlijk elke keer als ik de kans heb om voor een groep te gaan staan. Wil je mij blij maken? Geef me het woord en een publiek die open staat om over en mét mij te lachen!


Een-op-een gesprekjes vind ik ook leuk hoor, maar voor een groep ga ik echt (nog) los(ser)!

Ik weet het niet precies waarom, maar terwijl de meeste mensen dit als doodeng ervaren, vind ik de aandacht van een hele groep iets magisch en ik kan hier heel veel energie van krijgen.


Vroeger was ik er niet van bewust. Slechts nadat een paar mensen mij attendeerden over de feit dat ik misschien er talent voor heb, besefte ik me dat ik dat ook nog leuk vind om te doen.


Maar ik had een paar moeilijke dagen (en nachten) achter de rug en liep vandaag, eerlijk gezegd, niet 100% gemotiveerd naar binnen. De eerste twee minuten liepen ook niet zo lekker, maar dat is vaak zo - ik moet nog warmdraaien en de verwachtingen van de groep lezen en, indien nodig, temmen. Maar zodra ik me comfortabel genoeg voel om gewoon mezelf te zijn, dan ben ik niet meer tegen te houden, zeggen de meeste!


Het groep was enthousiast en gemotiveerd geraakt door mijn verhaal. Daardoor voelde ik me helemaal nieuw en energiek toen ik weg ging. Écht! Zó lekker. Kaai haard muziek aan en de hele weg naar huis mee zingen. Ken je die gevoel?!


Vaak vraag ik me af of ik me hier met wat technische kennis wil in verdiepen (nee, niet over zingen. Over storytelling!!!). Misschien wordt dat voor de luisteraar lekkerder (wat voor zingen ook geldt, trouwens!), maar ik vrees dat ík dan te serieus ga nemen en de lol erin kwijt raak...


Wat ik wél weet is dat elke ervaring (goed of slecht) kan zich tot een leuke verhaal ontwikkelen en dat elke verhaal kan tot nieuwe ervaringen leiden.

Daarom hoop ik mezelf te blijven uitdagen en altijd nieuwe verhalen te kunnen vertellen!

Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is