Taal en emoties

Emotie speelt een essentiële rol in taal - vind ik zelf.


In het Portugees ken ik een paar "joker" (scheld) woorden of zinnen. In het Nederlands bestaan ze waarschijnlijk ook.


Jokers kun je in goede of slechte situaties gebruiken - want de intonatie/emotie is wat de werkelijke boodschap bepaald.


Gisteren zag ik mijn buurman werkend aan zijn dak. Vanuit de straat schreeuwde ik glimlachend:

"Hè man, goed bezig!" - en ik meende ook.


Een paar uur later wilde ik de weg (op de zebrapad) oversteken toen ik bijna aangereden werd. Wat schreeuwde ik dan?:

"Goed bezig!", maar nu boos en cynisch.


Maar (meeste) Nederlanders zijn eenmaal minder emotioneel dan (meeste) Brazilianen. Aan mij kan (helaas) iedereen op een of andere manier zien of het goed of slecht gaat. Sowieso als ik spreek.


Mensen zeggen dat ik goed Nederlands kan. Maar van deze taal ken ik slechts de basis. Mijn communicatie waardigheden zijn vooral gebaseerd op mijn intonatieschat en hoe ik ze combineer met een (mager) woordenschat.


Hoewel afhankelijk zijn van emoties om de context te begrijpen kan gevaarlijk zijn. Sowieso in Nederland.


Drie jaar geleden had ik bijvoorbeeld nog nooit van "uit elkaar gaan" gehoord.

Toen vertelde me iemand dat zij en haar vriend besloten om uit elkaar te gaan en dat ze daarom een nieuwe huis zocht.


Wat ik van haar woorden had begrepen:

"Zij en haar vriend, samen besloten, uit gaan , nieuwe huis"

Haar toon vertelde me verder niks, dus mijn reactie was:


- Wat goed! Gefeliciteerd!!!


Zo'n drie weken later las ik ergens over de werkelijke betekenis van "uit elkaar gaan" en begreep dan pas wat ze me had verteld....en nog erger: hoe verkeerd ik erop had gereageerd... 🤦

Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is