Uitspraak | Pronúncia

Een video voor alle onze vrienden- Brazilianen én Nederlanders- om de verschil in de uitspraak van bepaalde woorden, merken en namen in beide landen te laten zien.


Um video para todos os nossos amigos- Brasileiros e holandeses- para mostrar a diferença na pronúncia de certas palavras, marcas e nomes nos dois países.Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is