(V)verven

Er was weer een serieus en belangrijke vergadering. Serieus tot dat de projectleider het woord nam, te minste.

Ze maakte netjes haar punt zonder enkele taalfout en was bijna trots op zichzelf. Maar er moest nog één zin erbij:


- "...waarna gaan we deelnemers verven."


Wie is de projectleider, denken jullie?!?!


🤷‍♀️🤦‍♀️

Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is