Verderkijker

Tijdens het lezen kwam ik een nieuwe woord tegen.

Bas zat naast me en ik vroeg hem:

- Verrekijker? Wat is dat?

Hij reageert met een gebaar: duimen en wijsvingers aan elkaar en dat op zijn ogen.

- "Aha! een verderkijker!!!"
Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is