Wijklijk

Tja, ik ben er weer....!


Ik spraak vanmiddag een collega:


- "Mevrouw Blabla weet er veel van. Haar benadering is altijd heel erg persoonlijk gericht en terwijl ik hierin ook geloof, vraag ik me af hoe ze dat wijklijk zou opzetten.


- Jij bedoelt "werkelijk", of niet?


- Nee, nee! Ik bedoel precies wat ik zei: WIJKLIJK! Dus niet persoonlijk (want we weten allemaal dat dat niet altijd mogelijk is), maar wijklijk gericht....!!!

...En als dat nog geen woord is, wil ik me excuseren om Van Dalen gelijk te gaan bellen, want dit vind ik simpelweg een onmisbaar woord.


Er bestaan verschillende voorbeelden van landelijk aanpakken. Maar ze zeggen altijd: "begin klein!".

Laat ons dan dorplijk, buurtlijk en wijklijk maar gaan werken!!!

Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is