Zelf(ver)standig woorden

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die ‘een zelfstandigheid’ aanduiden. Dat kunnen concrete zaken zijn als mensen (man, Anneke), dieren (paard) en dingen (huis, hout). Maar het kunnen ook plaatsen zijn (Den Haag, Frankrijk) en abstracte zaken zoals gevoelens (liefde), tijdsruimten (dag), eigenschappen (grootte), gebeurtenissen (botsing) en denkbeeldige personen of zaken (elf, Luilekkerland).


Ik zocht er eentje om mijn zin af te kunnen maken en melde:

"Ik kan niet het juiste zelfverstandige naamwoord vinden"


Er werd natuurlijk erom gelachen. Terecht, moest ik toegeven toen ik - voor het eerst - er over naar dacht. Een zelfverstandig woord!: Een woord die alles zelfs kan, die voor zijn of haar basis behoeftes niemand nodig heeft!!!


Maar het feit dat een (naam)woord ook zelfstandig kan zijn is minstens zo bijzonder als je er over na denkt...!
Recent Posts

See All

"Die deed vroeger actief mee maar is inmiddels afgekakt", legde ik serieus uit. A F G E K A K T: ingekakt en (daardoor) afgehaakt.

Het was weer zo'n gewone dag (voor zo ver dat in ons team bestaat) op het werk toen Carolien haar punt maakte: (C)-Weet je, het is mooi gezegd dat mensen moeten gewoon hun werk leuk vinden. Maar eigen

Toen mijn Nederlands lexicon nog klein(er) was, ontdekte ik dat ik snel nieuwe woorden "op voorraad" kon krijgen als ik maar achtervoegsels aan bekende woorden wist toe te voegen. Een achtervoegsel is